Skip to content

Publikationer 1990-1999

1999

Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T., Gabrielsen, G., Hemmingsen, R. Heroin dependence – consequences and precursors related to route of administrationNordic Journal of Psychiatry, 53(2), 153-158.

Kramp, P. Kriminel adfærd og alvorlig kriminalitet. I: L. Lier et al (eds.), Børne- og ungdomspsykiatri. Hans Reitzels Forlag.

Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T., Mortensen, E. L., Kramp, P. Psychopathy and psychopathological profiles in prisoners on remandActa Psychiatrica Scandinavica, 99(1), 33-39.

Kramp, P. Den abnorme enkeltreaktion – om et drab og en drabsmand. Bibliotek for Læger, 191, 61-86.

Jensen, H.H., Lillebæk, T., Mortensen, E. L., Kramp, P., Jensen, P. The dimensions of personality: the relationship between the models of Eysenck and CloningerScandinavian Journal of Behavior Therapy, 28(2), 70-78.

1998

Gottlieb, P., Kramp, P. Behandling af retspsykiatriske patienter. Redaktionelt. Ugeskrift for Læger, 160(8), 1139.

Kramp, P. Retspsykiatri I. Strafferetspsykiatri. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 21, 99-108.

Kramp, P. Retspsykiatri II. Tvangsindlæggelse – og enkelte andre civilretspsykiatriske opgaver. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 21, 99-108.

Sestoft, D., Andersen, H. S., Lillebæk, T., Gabrielsen, G. Impact of solitary confinement on hospitalization among Danish prisoners in custodyInternational Journal of Law and Psychiatry, 21(1), 99-108.

1997

Maegaard Poulsen, P. Tvang i psykiatrien. En undersøgelse af lov nr. 331 af 24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien til belysning af, hvorledes loven har fungeret i praksis. Ph.d.-afhandling. Retspsykiatrisk Klinik.

Sestoft, D. Skizofrene varetægtsfængslede. Psykiatrisk anamnese, social baggrund og kriminalitet. Ph.d.-afhandling. Retspsykiatrisk Klinik, Schultz Forlag.

Andersen, H. S., Lillebæk, T., Sestoft, D. Efterundersøgelsen: En opfølgningsundersøgelse af danske varetægtsarrestanter. Schultz Grafisk.

Kramp, P. Introduktion til: Knud Waaben: Retspsykiatri og strafferet i historiens lys. Janssen-Cilag A/S.

1996

Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T. Prevalence of ICD-10 Psychiatric morbidity in random samples of prisoners on remandInternational Journal of Law and Psychiatry, 19(1), 61-74.

Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T., Gabrielsen, G. Heroinmisbrug blandt danske varetægtsarrestanter. I. Prævalens relateret til administrationsform (rygning/intravenøst). Ugeskrift for Læger, 158, 4749-4753.

Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T., Gabrielsen, G. Heroinmisbrug blandt danske varetægtsarrestanter. II. Konsekvenser af afhængighed relateret til administrationsform (rygning/intravenøst). Ugeskrift for Læger, 158, 4754-4758.

Maegaard Poulsen, P. med bidrag af Kramp, P. Psykiatrilovsundersøgelsen. En undersøgelse af lov nr. 331 af 24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien med hovedvægten på kliniske og administrative forhold. 3 bd., Retspsykiatrisk Klinik.

Sestoft, D. Trends in Danish research on crime and mental health (1970-94): A reviewNordic Journal of Psychiatry, 50(2), 161-168.

1995

Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T. Helbredsproblemer i fængsler. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 73, 1463-73.

1994

Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T. Helbredsproblemer i fængsler. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 73, 1463-1473.

1993

Kramp, P., Gabrielsen, G. Udviklingen i antallet af tilsynsklienter idømt psykiatriske særforanstaltninger fra 1977 til 1993Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 81(4), 375-383.

Kramp, P. Farlighedsdekreter. Ugeskrift for Læger, 155, 939-946.

Kramp, P. Psykotiske lovovertrædere. Kriminalitetsudvikling og behandlingsstruktur. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 71, 17-23.

1992

Gabrielsen, G., Gottlieb, P., Kramp, P. Criminal homicide trends in CopenhagenStudies on Crime and Crime Prevention, 1(1), 106-114.

Andersen, H. S. Sensorisk deprivation. Ugeskrift for Læger, 154, 2665-2670.

Gottlieb, P., Gabrielsen, G. Alcohol-intoxicated homicides in Copenhagen 1959-83International Journal of Law and Psychiatry, 15(1), 77-87.

1991

Gottlieb, P., Gabrielsen, G. Drab i København 1984-1989 sammenlignet med 1959-1983. Ugeskrift for Læger, 153, 3012-3013.

1990

Kramp, P. et al. Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter i den fri kriminalforsorg. Kbh., Justitsministeriet, 1990.(Forskningsrapport/Kriminalpolitisk forskningsgruppe, Justitsministeriet; nr. 31)

Christensen, E.M., Bengtsson, Å., Kramp, P., Rafaelsen, O. J. Tvangsindlæggelser i Danmark og Sverige. Forskellen belyst ved sammenligning af 2 lokalområder i de respektive landeNordisk Psykiatrisk Tidsskrift, 44(4), 329-335.

Kramp, P. Danish forensic psychiatry. I: Bluglass, R., Bowden, P. (eds.), The principles and practice of forensic psychiatry. Churchill Livingstone.

Christensen, O., Gottlieb, P., Lindhardt, A., Kramp, P. Fjerndrab, et nyt fænomenNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 77(1), 1-12.

Gottlieb, P. Fra hustru- til fremmeddrab. Socialmedicinsk Tidsskrift (Sverige), 67, 359-364.

Gottlieb, P., Gabrielsen, G. The future of homicide offendersInternational Journal of Law and Psychiatry, 13(3), 191-205.

Gottlieb, P., Kramp, P., Lindhardt, A., Christensen, O. The social background of homicideInternational Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 34(2), 115-129.

Sidebar
Skip to content