Skip to content

Erklæringen juridisk set

En retspsykiatrisk erklæring er en psykiatrisk undersøgelse af en person sigtet for en straffelovsovertrædelse til brug for retten i en straffesag.

Baggrunden for undersøgelsen er, at straffeloven åbner mulighed for at anvende andre sanktioner/foranstaltninger end straf, hvis den sigtede f.eks. var sindssyg på gerningstidspunktet eller er mentalt retarderet.

De fleste retspsykiatriske undersøgelser foretages ambulant, men i visse tilfælde kan undersøgelsen efter retskendelse foretages under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

På Retspsykiatrisk Klinik foregår undersøgelserne ambulant, hvilket vil sige, at den sigtede enten er på fri fod eller varetægtsfængslet, hvilket eventuelt kan være som surrogatanbragt på hospital eller i ungdomsinstitution.

Sidebar
Skip to content