Skip to content

Databeskyttelsesrådgiver

Vores databeskyttelsesrådgiver

Retspsykiatrisk Klinik har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som inddrages i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at rådgive klinikken og de ansatte om korrekt og sikker behandling af personoplysninger under hensyntagen til de registreredes og andre berørte personers rettigheder og legitime interesser. Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med Datatilsynet og fungerer som tilsynets kontaktpunkt hos klinikken.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandlingen af personoplysninger, herunder hvor du skal rette henvendelse, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i § 31 i retshåndhævelsesloven og artikel 39 i EU’s databeskyttelsesforordning. Klinikken hører administrativt under Rigsadvokaten, og klinikkens databeskyttelsesrådgiver er:

Anna Pontoppidan
Rigsadvokaten
Kvalitetsafdelingen
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K

Tlf.: (+45) 72 68 90 00
E-mail: databeskyttelsesraadgiver@ankl.dk

Klageadgang

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over vores afgørelser om din indsigtsret mv. og over vores behandling af oplysninger om dig.

Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger, hvis vi har truffet afgørelse om undladelse, udsættelse, begrænsning eller nægtelse af dine rettigheder efter kapitel 4-6 i retshåndhævelsesloven.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se tilsynets vejledning om dine rettigheder som registreret og om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Tlf.: (+45) 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Sidebar
Skip to content