Skip to content

Retspsykiatri

Med ordet retspsykiatri menes den form for psykiatri, der udøves på et retsligt grundlag enten ved undersøgelse eller ved behandling.

Psykiatrien er som et selvstændigt fag omkring 200 år gammel. Retspsykiatri er dog væsentligt ældre, idet der helt tilbage til f.eks. romerretten har været bestemmelser om psykisk afvigende lovovertrædere. Baggrunden for dette er, at det har forekommet urimeligt, at “gale” personer skulle holdes ansvarlige for deres gerninger på samme måde som andre.

Sidebar
Skip to content