Skip to content

Straffelovens § 73

Psykotisk tilstand

Straffelovens § 73 omhandler situationer, hvor en sigtet udvikler en ikke blot forbigående psykisk lidelse efter gerningstidspunktet, men før dom. I praksis anvendes bestemmelsen næsten udelukkende over for personer, der har udviklet en længerevarende psykotisk tilstand. De pågældende vil typisk blive anbragt på psykiatrisk hospital, evt. således at de overføres til fængsel til afsoning af resten af straffen, når deres psykiske tilstand tillader det.

Mentalt retarderede behandles principielt som sindssyge, men her varetages behandlingen af kommunernes sociale behandlingssystem, der har ansvaret for mentalt retarderede.

Sidebar
Skip to content