Skip to content

Strafferetspsykiatri

Strafferetspsykiatri omhandler undersøgelse og behandling af psykisk syge kriminelle. De psykisk syge kriminelle bliver som absolut hovedregel ikke straffet, men dømt til psykiatrisk behandling, ambulant eller under indlæggelse.

Der kan dog i henhold til dom til psykiatrisk behandling kun træffes bestemmelse om indlæggelse imod den dømtes vilje, men ikke om tvangsbehandling med medicin, hvilket kun kan forekomme, hvis betingelserne derfor er opfyldt i henhold til psykiatriloven.

For at retten kan vurdere, om det er indiceret at idømme en person en psykiatrisk særforanstaltning, foretages en mentalundersøgelse af sigtede af en psykiater. Den herefter eventuelt idømte foranstaltning kan være mere eller mindre restriktiv fra dom til ambulant behandling til den meget sjældent anvendte dom til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse.

Mange retspsykiatriske patienter, der er idømt en psykiatrisk særforanstaltning, har også tilsyn af kriminalforsorgen.

Sidebar
Skip to content