Skip to content

Hvad har andre spurgt om?

Vi har her samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål til og om klinikken – og svaret på dem. Vi håber, at du finder svar på dine spørgsmål, og ellers er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er en retspsykiatrisk erklæring?

En retspsykiatrisk erklæring er et dokument, der bruges som en del af materialet i en straffesag. En retspsykiatrisk erklæring indeholder en beskrivelse af sigtedes mentale tilstand samt en konklusion, hvori det anføres, om der er baggrund for at anbefale en form for behandlingssanktion i stedet for straf.

Hvordan udfærdiges en retspsykiatrisk erklæring?

En retspsykiatrisk erklæring skrives på baggrund af samtaler med en – eventuelt to – psykiatere, en socialrådgiver og eventuelt en psykolog samt indhentede oplysninger fra relevante instanser.

Hvem bliver undersøgt?

Det er personer, der er sigtet eller fundet skyldige i alvorlig kriminalitet samt sigtede, der eventuelt er psykisk syge. Efter retsplejelovens § 809, stk. 1, skal sigtede i straffesager underkastes mentalundersøgelse, når dette findes at være af betydning for sagens afgørelse.

Må man have pårørende eller kontaktpersoner med til samtalerne?

De enkelte samtaler foregår mellem den, der skal mentalundersøges og undersøgeren. Der er ikke mulighed for at have bisidder med ved samtalerne.

Hvad sker der, hvis man uden gyldig grund udebliver fra undersøgelsen?

Sagen bliver i så fald returneret til anklagemyndigheden, som har mulighed for at få rettens kendelse om undersøgelse under indlæggelse.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af en retspsykiatrisk erklæring?

Klinikken tilstræber, at undersøgelsen og erklæringen færdiggøres inden for seks uger.

Hvor mange retspsykiatriske erklæringer udarbejdes om året?

Klinikken laver mellem 450-500 erklæringer årligt.

Er det Retspsykiatrisk Klinik, der afsiger dom?

Nej, Retspsykiatrisk klinik tager ikke stilling til skyldsspørgsmålet. Klinikken udarbejder retspsykiatriske erklæringer til domstolene, som på den måde får en vurdering af den sigtedes psykiske tilstand samt klinikkens eventuelle forslag til en særforanstaltning.

Aktindsigt – kan man få en kopi af den retspsykiatriske erklæring?

En retspsykiatrisk erklæring er en del af en straffesags akter og er som sådan ikke umiddelbart undergivet aktindsigt. Når sagen er endeligt færdig, kan den undersøgte anmode politidirektøren i den politikreds, der har behandlet sagen, om aktindsigt i erklæringen.

Kan man låne en retspsykiatrisk erklæring?

Retspsykiatrisk Klinik udarbejder retspsykiatriske erklæringer efter anmodning fra anklagemyndigheden. Udlån foregår via anklagemyndigheden i den politikreds, hvor sagen har verseret.

Hvad er en CT-skanning?

En CT-skanning er en computerstyret røntgenundersøgelse af hjernens strukturelle forhold. Retspsykiatrisk Klinik foretager ikke CT-skanninger, men kan anmode om, at en observand bliver CT-skannet på et sygehus.

Hvad er en MR-skanning

En MR-skanning er en magnatisk resonansskanning af f.eks. hjernen, der belyser både hjernens strukturelle forhold. Retpsykiatrisk Klinik foretager ikke MR-skanninger, men kan anmode om, at en observand bliver MR-skannet på et sygehus.

Hvad er en eeg-undersøgelse?

En eeg-undersøgelse er en registrering af hjernes elektriske aktivitet. Retspsykiatrisk Klinik foretager ikke eeg-undersøgelser, men kan anmode om, at en observand bliver eeg-undersøgt på et sygehus.

Kan man som privatperson få foretaget en retspsykiatrisk undersøgelse?

Nej, Retspsykiatrisk Klinik foretager kun undersøgelser for myndigheder.

Hvordan finder jeg Retspsykiatrisk Klinik?

Retspsykiatrisk Klinik ligger på Blegdamsvej 6B, 2. sal – indgang via porten. Bus 5C og 350S kører fra Nørreport Station. Stå af ved stoppestedet Elmegade/Nørrebrogade og gå til Sct. Hans Torv, hvor Blegdamsvej begynder. Klinikken er placeret i bygningen over for kirken. Bus 1A fra Nordhavn Station/Kgs. Enghave (Valbyparken) kører lige til døren.

Kan man være indlagt på Retspsykiatrisk Klinik?

Nej, klinikken har ingen sengepladser.

Kan man få behandling på Retspsykiatrisk Klinik?

Nej, klinikken varetager ikke behandling.

Hører Retspsykiatrisk Klinik under Rigshospitalet eller sundhedsvæsenet?

Nej, Retspsykiatrisk Klinik er en institution under Justitsministeriet og administrativt placeret under Rigsadvokaten.

Hvem betaler for den retspsykiatriske erklæring?

Anklagemyndigheden betaler for undersøgelsen.

Sidebar
Skip to content