Skip to content

Uddannelse og undervisning

H-kursus for kommende speciallæger i psykiatri

Klinikkens ledende overlæge og en overlæge er delkursusledere og undervisere på kurset i retspsykiatri ved speciallægeuddannelsen i psykiatri. Kurset varer tre dage og administreres af Dansk Psykiatrisk Selskab.

H-kursus for kommende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri

Klinikkens ledende overlæge og en overlæge underviser endvidere på et tilsvarende kursus i retspsykiatri for kommende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri.

Sidebar
Skip to content