Skip to content

Om Retspsykiatrisk Klinik

Retspsykiatrisk Klinik er en lægeligt ledet klinik, der refererer til Justitsministeriet og administrativt hører under Rigsadvokaten.

Ledende overlæge:
Dorte Sestoft, speciallæge i psykiatri, ph.d.

Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde retspsykiatriske erklæringer for anklagemyndigheden i Østdanmark (undtaget Bornholm). Klinikken varetager desuden forskning og undervisning.

Klinikken har ansat speciallæger i psykiatri, psykologer, socialrådgivere, administrativt personale og en vagt- og sikkerhedsmedarbejder.

Sidebar
Skip to content