Skip to content

Kvalitetssikring

På Retspsykiatrisk Klinik tilstræber vi, at de retspsykiatriske erklæringer er af høj faglig kvalitet. Dette sikrer vi på følgende måder:

Teams

Når anklagemyndigheden begærer en retspsykiatrisk undersøgelse, sammensætter klinikken et tværfagligt team bestående af overlæge/speciallæge, socialrådgiver, sagsbehandler og evt. psykolog. Dette team står for de samtaler, der danner baggrund for den retspsykiatriske erklæring. Teamet er løbende i dialog omkring observanden og diskuterer de forskellige faggruppers observationer, før den endelige erklæring skrives.

Et højt fagligt niveau

Klinikken søger at sikre et højt fagligt niveau hos alle personalegrupper. Dette gøres via efteruddannelse samt via læsegrupper, hvor ny forskning diskuteres, og kliniske konferencer, hvor hele personalegruppen diskuterer en udvalgt retspsykiatrisk erklæring.

Endvidere deltager overlægerne i nationale og internationale videnskabelige konferencer, og speciallægerne bliver løbende superviseret, ligesom der undervises i retspsykiatriske emner.

Intern audit

Retspsykiatrisk Klinik har en fast praksis med intern audit af de færdige retspsykiatriske erklæringer. En gang om måneden udvælges en tilfældig færdig erklæring, der gennemlæses nøje og derefter gennemgås af en tværfagligt sammensat gruppe af medarbejdere. Der ses på erklæringens kvalitet, udformning og læsevenlighed. Gruppen melder kommentarer tilbage til såvel det team, der har stået for udarbejdelse af erklæringen, som resten af klinikken. Arbejdet medfører en skærpet opmærksomhed på de retspsykiatriske erklæringer og sikrer ensartethed samt en løbende udvikling af kvaliteten af erklæringer.

Sidebar
Skip to content