Skip to content

Straffelovsbestemmelser

Psykisk afvigende kriminelle

Bestemmelserne om psykisk afvigende kriminelle fremgår af straffelovens §§ 16, 68 og 73. Hertil kommer en række andre bestemmelser for området, f.eks. straffelovens § 70, der omhandler betingelserne for anvendelse af forvaring af særligt farlige og § 72, der omhandler ændring eller ophævelse af idømte psykiatriske særforanstaltninger. § 84 og § 85 omhandler kriterier for strafnedsættelse eller strafbortfald, hvor især § 85 har en vis retspsykiatrisk betydning.

Læs mere uddybende om udvalgte afsnit af straffeloven: § 16§ 69§ 68§ 70§ 73§ 74a.

Sidebar
Skip to content